Sinf boshqaruvi: ko'rsatmalar berish

O'quvchilarga yo'naltirilgan sinflar(ta'lim)da o'qituvchi uy vazifalarini tuzishi yoki belgilashi,  turli mashg'ulotlar davomida o'rganuvchilar bilan ishlashda jarayonni nazorat qilishi juda muhim. Ayniqsa, bunda samarali yo'nalish berish asosiy omillardan biridir. 

Bu kursda biz amaliyotni o'rganamiz, samarali va kerakli yo'nalish berish mahoratini sinflarda amalga oshirishga urinib ko'ramiz. 


O'zaro munosabatlar va guruh normalari

Yangi o'quv yili boshlanishi bilan sinflarda sog'lom muhitni ta'minlash uchun o'zaro muloqot va tartib qoidalarni o'rnatish juda muhim. Ushbu kurs shu yo'lda sizga yo'lboshchi bo'ladi va siz amal qilishingiz mumkin bo'lgan misollar keltiradi.Reflektiv (aks ettiruvchi) amaliyot

Reflektiv (aks ettiruvchi) amaliyot bizning CPD borasidagi harakatlarimiz uchun asosdir. Fikrlarni o'rganish rivojlanish, o'zgarish, o'sish va yaxshi hayotning kaliti. 

Bu kursda mavzu yuzasidan oflayn treningda taqdim etilgan materiallarni ko'rib chiqasiz.

Ta'lim Ilmi

Bu module ta'lim sohasidagi eng dolzarb muammolarni yoritib breradi. Ta'lim tizimidagi eng sifatli metodlar nimalardan iborat va o'qituvchi sifatida biz ularni darslarda qay darajada faol ishlatib o'rgata olamiz?